Condicions

condicions

Condicions, confirmació i pagaments

El nombre mínim és de 100 comensals per banquet. En cas de nombre inferior, consulti el suplement.

Hem previst el tast del menú per a un màxim de 6 comensals.

En el preu del menú hi ha inclòs el parament de la taula. En el cas que desitgi un altre tipus de parament, podem facilitar-li altres opcions.

El calendari de pagament que proposem és el següent:

  • 1er Pagament : En el moment de reservar la data : 800 euros
  • 2ón Pagament : 10 dies abans de la data :l’import corresponent al 50% del nombre de convidats
  • 3er Pagament : 4 dies abans de la data : la resta de l’import

Poden fer els pagaments en efectiu, per transferència bancària o amb taló comformat.

La confirmació de comensals es realitzarà de la següent manera:

  • 15 dies abans del banquet: notificació del nombre aproximat de comensals.
  • 10 dies abans del banquet: xifra final de comensals (es fixarà com a mínim facturable).

Totes les cancel·lacions que es facin amb posterioritat a aquesta data es cobraran en la seva totalitat.